Åtejakt på rødrev 3

Etter noen års arbeid, er filmen «ÅTEJAKT PÅ RØDREV 3» endelig ferdigstilt. Filmen er på 3 timer og 10 minutter, inneholder 28 jaktsekvenser og 42 rever felles i løpet av filmen.

En del råd og tips om åtejakt deles med seerne av biolog og revejeger Morten Kraabøl. Han deler av sin store kunnskap om jaktformen og ikke minst om revens biologi. Sammen med undertegnede tas det opp en del temaer om reven og revejakta i en 40 minutters sekvens midt i filmen.

Aktuelle temaer her er biologi, økologi, viltforvaltning, og ikke minst menneskers innvirkning på reven som art.

Vi blir også med når Morten har ladet sin Remington 700 i .223 Rem, og er klar for å få reven på besøk.

Praktiske tips og nødvendig kunnskap omkring jakta gis også underveis, både i- og mellom jaktsekvensene.

De fleste jaktsekvensene er med undertegnede, men vi får også møte to førstegangsjegere i tillegg til et par andre revejegere.

Pris  349,- kr

Bestill på e-post til gordon@videoclip.no.