Gordon Fjeld

VideoClip startet opp sommeren 2003, og har base på Gjøvik. Med bakgrunn og utdannelse som utmarksforvalter, så innehaver Gordon Fjeld behovet for filmtjenester innen utmarksnæring generelt, og innenfor jakt og fiske.

VideoClip gjør de fleste typer produksjoner, og etterhvert er kundegrupper fra mange sektorer kommet til. Filmprosjekter innenfor industri- og servicenæring har de senere år blitt en stadig større del av kundegrunnlaget, da i hovedsak informasjons- og reklamefilmer. Noen oppdrag innenfor privatmarkedet utføres også. I tillegg produseres naturdokumentarer for salg til NRK, samt at vi benyttes av og til for dekning av nyheter av NRK på Lillehammer og NRK sine distriktskontorer ellers rundt om i landet.

VideoClip tilbyr filmtjenester fra rene redigeringsjobber, til fullstendige produksjoner – fra planlegging og filming, til ferdig produkt på forskjellige filformater eller DVD.